BHT (Body Hair Transplantation) yöntemiyle saç ekimi, yaygın çevirisiyle “Saç Transferi” sağlıklı kıl köklerinin yerlerinden alınarak ekim yapılacak bölgeye transfer edilmesidir. Çoğunlukla donör bölgenin yetersiz kaldığı durumlarda başvurulan bu yeni yöntemde başarılı sonuçlar alınmaya başlamıştır. Fue yöntemiyle yapılan BHT yönteminde vücudun çeşitli bölümleri donör bölge olarak kullanılabilmektedir. İlk tercih olmayan BHT yöntemi saçlı derideki donör alanın yetersizliği durumunda başvurulan bir yöntemdir.

Vücuttan alınan kıl kökleri transfer oldukları saçlı bölgeden farklı karaktere sahiptirler. Ekimin yapıldığı ilk dönemlerde karakterlerini korudukları gözlemlenmiştir. Ancak birkaç yıl içinde uyum sağlayarak ekim bölgesindeki saçların karakterine büründükleri gözlenmiştir. BHT yönteminde saçlı deriye transfer edilecek sağlıklı kıl kökleri donör bölge seçilir. Çoğunlukla kaliteli kıl köklerinin bulunduğu ense bölgesi, çene kemiğinin altında kalan sakal bölgesi, sırt-omuz bölgesi, göğüs ve bacak bölgesini sayabiliriz.

BHT ile saç ekimine başlamadan önce yukarıda saydığımız donör alanlarının arasından uygun olanı belirlenir. Bu seçimi yaparken hastanın bendensel kıl yapısı, köklerin kalitesi, istenilen hızda alınıp alınamayacağı ve bölgenin iyileşme süresi etkili olur. Donör alanın belirlenmesiyle birlikte bu bölgelere lokal anestezi uygulanarak alım işlemine geçilir. Bu işlem mikromotor yardımıyla yada bazı doktorların daha başarılı olduğunu idda ettikleri mauel kök alım tekniğiyle uygulanırlar. her iki yöntemde de greftlerin alımı sıransında fazla travma yaratmadan en az zararla almak esastır. alım sırasında zarar gören greftler ekildeki yerde sonuç vermezler.

Sonraki işlem ekim aşamasıdır. Ekim aşamasında farklı bölgeden alınan greftler var ise bunları çök iyi bir dengede dağıtmak gerekmektedir. Örnek olarak ense bölgesi ve vücut kıllarından greft alınmışsa bunları doğru bir dengede ekim yaparak iyileşmeden sonra daha estetik görünüm elde edilir. Bu tip bir ekimden sonra vücuttan alınan kılların uyum göstermeleri daha uzun sürdüğü için doğal görünüm için birkaç yıl beklemek gerekmektedir. Ekimden sonra doktorunuzun güçlendirme adına uygulayacağı ek tedaviler olabilir. Bu tedaviler ekilen greftleri güçlendirmelerinin yanı sıra daha hızlı sonuç almaya yöneliktir.

Fue saç ekim tekniğinin en büyük sıkıntısı olan donör alanın yetersiz kaldığı durumlardır. BHT tekniği bu duruma getirdiği etkili çözümle birçok insana saç ektirme fırsatı vermektedir.