Sakal tıpkı bıyık gibi erkeklerin görünümünde önemli bir aksesuarlardan biridir. Ancak sakal her erkek bireyde yeterli sıklıkta olmayabilir. Sakalın seyrek olması ya da hiç olmaması erkek bireylerde ciddi sosyolojik ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle köselerde yaşanan bu sorunlar, erkeksi görünümün eksik kalması ve yaşının olduğundan küçük görünmesinden kaynaklanmaktadır. Olduğundan daha genç görünmek kulağa hoş gelse de bir çok insan tarafından bu takıntı haline gelebilmektedir.

Köseliğin birden fazla nedeni vardır. Ancak en çok karşımıza çıkan sakal bölgesindeki kıl köklerini besleyen hormonda eksiklik yada yokluk olarak ortaya çıkan durumdur. Bir diğer neden ise sakal bölgesindeki kıl köklerinin azlığıdır. İlk neden olarak söylediğimiz hormon eksikliğinde uygulanacak hormon tedavisiyle giderilme ihtimali vardır. Ama bu tedavide her zaman başarılı sonuçlar alınmaz. Sakal kökündeki eksiklikte ise ilaç tedavileri sonuç vermez. Piyasa da her ne kadar sakal çıkaran ilaçlar bulunsa da bunlar sonuç vermekten uzaktır.

Köselik durumunda en doğru ve sonuç veren tedavi sakal ekimidir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ilaç tedaviler hiç sonuç vermemekte, hormon tedavileri de her hastada başarıya ulaşmamaktadır. Günümüzde fue tekniğiyle yapılan sakal ekimleri yüksek başarı oranına sahiptir.
Sakal bölgesinde köselik dışında başka nedenlere bağlı olarak seyreklik, belli bir bölgede sakal çıkmaması gibi sorunlar yaşanabilir. Çoğunlukla yaralanmalar, yanık, ameliyat izleri, doğum lekeleri ve sakal kıran gibi hastalıklar yüzünden de sakal kayıpları olabilir. Köselikte olduğu gibi bu durumlarda da Fue tekniğiyle sakal ekimi yapılmaktadır.

Sakal ekiminde donör bölge çoğu ekimde olduğu gibi ense bölgesidir. Küçük bir bölgede yapılacak ekimlerde ise sakalın boyun kısmındaki fazla olan kökler tercih edilebilir. Sakal ekiminde dikkat edilecek en önemli husus greftlerin sakalların doğal yapısına uygun olması açısından tekli alınması doğal açılarıyla ekilmesidir. Hassas bir işlem olan sakal ekimini mutlaka estetik doktorun yapması gerekir. Saç ekiminde olduğu gibi ekim işlemi yardımcı personele emanet edilmemelidir. İşlemden sonra istenmeyen görünümlerin olmaması için alım ve ekim aşamaları doktor tarafından titizlikle yapılmalıdır. İyi bir sakal görünümü için hiç sakal olmaması durumunda 2000-6000 kadar kök ekilmelidir.

Fue saç ekim tekniğinin kullanılmasıyla başlayan sakal ekimi sayesinde birçok erkek doğal görünümüne kavuşmuştur. Ülkemizde 2006 yılından itibaren uygulanmaktadır.