DHI (Direct Hair Implantation) saç ekim yöntemini adında anlaşılacağı gibi saç grefterlerinin önceden yer açmadan direkt olarak ekilmesi yöntemidir. Temel olarak Fue yönteminin üzerinde geliştirilen bu yeni yöntemde sevindirici kısım iki kat daha yoğun saç ekimi ve daha kısa iyileşme süresi sunmasıdır.

Kökün canlı kısmına dokunmadan direkt ekim anlamına gelen bu yeni yöntemde alım işlemi fue yönteminde olduğu gibidir. Fue de kullanılan uçlarla manuel olarak alınır ve toplanır. İki yöntem arasındaki farklılık bu aşamadan itibaren başlar. DHI yönteminde saç greftleri gruplandırılarak 1'li 2'li 3'lü olarak ayrılırlar. Gruplandırılan greftler 0.6mm den 1mm ye kadar değişen İmplanter dediğimiz özel saç kalemlerine uygun olarak yerleştirilir. klasik fue yönteminde olduğu gibi ekim alanında yuvalar hazırlanmadan direkt olarak ekim yapılırlar.

Klasik Fue yöntemine göre DHI yönteminin en büyük avantajı 1cm² ye 120 ye kadar kök transferine izin vermesidir ki bu Fue yönteminde cm² de 40 greft kadardır.  Diğer önemli avantajı da greftlerin deri dışında tutulmaması ve fazla zaman geçirmeden direkt olarak ekilmesidir. Fue yönteminde kökler dışarı alınır ve ekim alanını hazırlanana kadar bekletilir. Daha sonra ekim bölgesinde açılan yuvalara kökler gömülürek işlem tamamlanır. DHI da implanter dediğimiz saç ekim kalemine yerleştirilen kökler öncenden bir yuva hazırlanmaksızın direkt olarak ekim yapılır. Bu özel kalemler delme ve ekme işlemine birlikte yapmaktadırlar. Bu sayede ekim bölgesinde kanlanma Fue yönteminden daha az olmaktadır. Klasik Fue yönteminde önceden hazırlanan yuvalarda kan pıhtılaşması da görülülür. Pıhtılışan kanlar ekilen köklerin tutmasını zorlaştırabilir. DHI yönteminde bu sorun yaşanmaz. Ayrıca toplanan greftler zaman kaybetmeden ve köklere dokunulmadan direkt ekildiği için fire oranı sıfıra yakındır.

Ülkemizde de uygalamaları artan DHI yöntemi Fue tekniğine oranla daha fazla ekipman ve emek gerektirsede avantajları sayesinde tercih sebebi olabilmektedir.

DHI Yönteminin Avantajları;

  • Bu yöntemde kullanılan saç kalemi daha ince uçlu olduğundan cm² de 120 kök gibi çok sık saç ekimi yapabilme imkanı vermektedir.
  • İmplanter dediğimiz saç kaleminin ince ve özel yapısı nedeniyle yön verme kabileyeti daha yüksektir.
  • Klasik Fue yönteminde olduğu gibi ekim bölgesinde kanal hazırlamaya gerek yoktur. Bu sayede var olan saçlarınız zarar görmeden yeni kökleri transfer etme imkanı verir.
  • Kanal açılmadan direkt ekim yapıldığı için kanama çok az olur. Bu çabuk iyileşme anlamına gelir